George Kohlrieser

Hostage At The Table. How Leaders Can Overcome Conflict, Influence Others and Raise Performance

George Kohlrieser to profesor zarządzania, mówca i były “hostage negotiator” (osoba, która negocjuje z porywaczami, którzy żądają okupu, z zabójcami, których dzieli krok od zabicia swojej ofiary czy samobójcami). Książka uczy nas, jak za pomocą odpowiedniego doboru słów, umiejętnie zadawanych pytaniach i podejściu do człowieka, rozwiązywać konflikty, nawet takie, które zagrażają naszemu życiu. “Hostage At The Table” prezentuje sprawdzone techniki, które od lat używane są przez negocjatorów i mogą zostać łatwo zaaplikowane do naszego codziennego życia. George Kohlrieser krok po kroku omawia siedem głównych aspektów, które powinien stosować każdy, by jeszcze sprawniej rozwiązywać problemy, wprowadzając w otoczeniu poczucie wzajemnego zaufanie i pozytywne nastawienie. Książka jedynie w języku angielskim.

A sign of high self-esteem is the ability to face the toughest challenge while remaining true to oneself