Aldous Huxley

Nowy wspaniały świat 30 lat później. Raport rozbieżności

“Nowy wspaniały świat” to antyutopia utrzymana w konwencji science-fiction, lecz patrząc na nią z perspektywy czasu, jej treść coraz bardziej odzwierciedlać zaczyna obecną rzeczywistość. Nowym wspaniałym światem rządzi manipulacja, totalitaryzm, a człowiek już od narodzin warunkowany jest by spełniać konkretne zadanie w społeczeństwie. Ludzki umysł podsycany jest narkotykiem o nazwie “soma”, który wywołuje wieczne poczucie fałszywej błogości i szczęścia. Człowieczeństwo nastawione jest jedynie na rozrywkę. Nikt nie posiada swojego zdania, więc zatracona zostaje całkowita indywidualność. Książka zdecydowanie zmusza do pomyślunku nad tym, w jakim kierunku zmierza świat i czy na pewno, my, zwykli ludzie, potrafimy się temu przeciwstawić. Jest to kolejna pozycja, którą każda osoba, chcąca nazywać się osobą inteligentną, powinna przetrawić. Ta książka to pewnego rodzaju reakcja Huxleya (30 lat później) na swoją wizję przyszłości przedstawioną w pierwszej części książki p.t “Nowy wspaniały świat”. Polecam przeczytać obie.

Nawet najlepsza konstytucja i ustawy zapobiegawcze okażą się bezradne w obliczu nasilającego się wciąż naporu przeludnienia i wszechzorgnizowania, które są efektem rozrostu populacji i postępu technologicznego. Konstytucja nie zostanie uchylona, a mądre prawa pozostaną w kodeksach, ale takie liberalne formy będą jedynie służyć do kamuflowania i ozdabiania z gruntu autorytarnych treści.