Simon Sinek

Zaczynaj od dlaczego

Simon Sinek, analizując wielkich innowatorów takich jak Wilbur i Orville Wright, Martin Luther King czy Steve Jobs, prezentuje sposób w jaki prawdziwi liderzy myślą, działają oraz komunikują się. Autor omawia filozofię “złotego kręgu” oraz odpowiada na pytanie, dlaczego niektóre firmy lubimy (a nawet odczuwamy pewnego rodzaju więź), a z niektórymi nie chcemy mieć nic do czynienia. “Zaczynaj od dlaczego” uznać można za podręcznik, który pomoże Ci stworzyć wyróżniający się biznes. Na faktycznym przykładzie zobaczysz od czego to zależy, że niektóre, dobrze prosperujące firmy, odnoszą porażkę, a inne stale wzrastają w swoim sukcesie. Główna myśl książki brzmi, że zdecydowanie ważniejsze od tego, CO i JAK robisz, jest pytanie DLACZEGO robisz to co robisz. 

Są przywódcy i są ci, którzy przewodzą.
Przywódcy działają z pozycji siły i wpływów.
Ci, którzy przewodzą, inspirują nas.